Munkaszerződés felbontása közös megegyezéssel (Aufhebungsvertrag)

Ha a munkaadó a munkavállalónak a munkaviszony megszüntetésének célját szolgáló szerződést (Aufhebungsvertrag) ajánl fel és ebbe a dolgozó beleeegyezik, akkor ezzel maga is hozzájárul a munkaviszony befejezéséhez. Ilyen esetben (valamint ha a dolgozó maga mond fel) tilalmi időszak fenyegeti, amelynek következtében 3 hónapig nem jár neki munkanélküli támogatás (Arbeitslosengeld I.). Ez alól csak az tesz…

Az alkoholfogyasztás és kihatásai német munkahelyeken

A német munkajog nem ír elő a munkahelyeken általános alkoholtilalmat. A dolgozó mindaddig fogyaszthat alkoholt, amíg a munkaszerződésben lerögzített kötelességeit meg nem sérti. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki kénye, kedve szerint nézhet a pohár fenekére. A munkaadónak számos lehetősége van az ittas dolgozó felelősségre vonására, amely akár az azonnali elbocsátást is magával vonhatja.

Kereset benyújtása felmondás ellen

A felmondás réme sok dolgozó számára borzalmas dolog. De ha már kézben tartja felmondását akkor sincs elveszve semmi: a felmondást bíróság előtt meg lehet kereset formájában támadni. Mégpedig jó eséllyel: a felmondásnál a munkaadó sok hibát követhet el. Azonnali felmondás például csak a legitkább esetekben lehetséges.

A törvényes felmondási idők megítélése munkajogi szempontból Németországban

A munkaviszony megszüntetésének egyik módja a felmondás, amit mind a munkavállaló, mind a munkaadó kimondhat. A felmondás csak akkor érvényes, ha azt írásban teszik (vigyázat: az e-mailben tett felmondás csak bizonyos esetekben érvényes és vita esetén erről a különböző bíróságok esetenként mindig különféleképpen döntenek). Megkülönböztetünk rendes (határidőhöz kötött) és határidőhöz nem kötött (azonnali) felmondást.

Azonnali felmondás a bérlő részéről a lakás hiányosságai miatt

A bérlő csökkentheti a lakbért, ha a lakásban hiányosságok állnak fenn. De léteznek olyan esetek, amikor a lakbér egyoldalú csökkentése emiatt nem lehetséges. Ezek megítéléséhez mindig a polgári törvénykönyv (BGB) megfelelő paragrafusait (543, 569) veszi a jog alapul. Ezek alapján a bérlő a bérleti viszonyt hiányosságokból adódóan csak akkor mondhatja fel azonnali hatállyal, ha a…