Arbeit

A túlórákról

A túlórák állandó beszédtémának számítanak Németországban – jóllehet a munkaidőről szóló törvény szerint az alkalmazottak munkaideje a napi maximum 8 órát nem léphetné túl. Sok esetben áll elő vita abból, hogy a munkavállalók vagy nem szívesen dolgoznak a rendes munkaidőnél többet vagy pedig olyan túlórák kifizetését követelik meg, amelyekről főnökük tudomást venni sem hajlandó.

Az alkoholfogyasztás és kihatásai német munkahelyeken

A német munkajog nem ír elő a munkahelyeken általános alkoholtilalmat. A dolgozó mindaddig fogyaszthat alkoholt, amíg a munkaszerződésben lerögzített kötelességeit meg nem sérti. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki kénye, kedve szerint nézhet a pohár fenekére. A munkaadónak számos lehetősége van az ittas dolgozó felelősségre vonására, amely akár az azonnali elbocsátást is magával vonhatja.

Munkanélküli támogatás és munkaképtelenség

Ha a társadalombiztosítás tagjának már nem jár táppénz, de továbbra is munkaképtelen, akkor lehetősége van munkaképtelenség esetére adott munkanélküli támogatást (Arbeitslosengeld bei Arbeitsunfähigkeit) vagy más néven megszakítás nélküli munkanélküli támogatásnak (Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld) is neveznek megigényelni. A munkanélküli támogatás ezen különleges formája áthidalja azt az időszakot, amikor a munkát kereső már nem kaphat munkanélküli támogatást (például, mert…

A munkaruházat megítélése munkajogi és adózási szempontból

Munkaruházatnak számít minden olyan öltözék, amit a dolgozó munkavégzés közben visel. A munkaruházat beszerzése alapvetően a munkavállaló feladata, kivétel, ha viselését törvény írja elő. Ilyen esetekben a beszerzésről a munkaadónak kell gondoskodnia. Ezen felül a munkaruházattal kapcsolatos előírások kihatással vannak az adózásra és a társadalombiztosítási hozzájárulásokra is.

Az illegális munkavégzés veszélyei Németországban

Az illegálisan végzett munka (Schwarzarbeit) évente sok milliós kárt okoz a német népgazdaságnak. A be nem fizetett járulékok, adók és egyéb kötelezettségek hiányoznak az államkasszából, aminek következtében kevesebb jut a gyermekek gondozására, az iskolákra és az egészségügyre. A német államkincstárnak 2016-ben 875 millió eurós károkat okoztak az illegálisan végzett tevékenységek. Ez 20 millióval több, mint…

Fizetett felmentés munkavégzési kötelezettség alól

Mikor kaphat a dolgozó felmentést a munkavégzési kötelezettség alól bérkiesés nélkül? Milyen esetekben maradhatunk távol a munkából anélkül, hogy azért ne kapnánk bért vagy fizetést? Alábbiakban egy rövid válogatás (utalásokkal a törvényes rendelkezésekre) azokról az esetekről, amelyek a munkából távol maradást indokolják anélkül, hogy abból a dolgozónak anyagi hátrányai származnának.

Mit lehet tenni, ha elviselhetetlenné válik a hőség a munkahelyen?

Nyár van, ami gyakran nagy meleggel jár és sajnos nem mindenkinek van lehetősége a forróságot víz partján, kellemes árnyékban hűsölve eltölteni. Néhányunknak ilyenkor is dolgozni kell még akkor is, ha nem minden munkahely rendelkezik klímaberendezéssel. 30 fokos hőségben nehezebb odafigyelni és csökken a termelékenység. De a hőség ellen lehet a munkahelyeken is tenni valamit.

A műkörmös tevékenység lehetőségei Németországban

Sok, Németországban élő magyar hölgy érez magában elhivatottságot arra, hogy akár mellékállásban, akár főfoglalkozás formájában megpróbálkozzon a körömszépítés és -modellezés izgalmas és sok hölgy számára szolgáltatásként is szívesen igénybe vett tevékenységével. Alábbiakban tájékoztatunk a németországi lehetőségekről.