Arbeit

A munkanélküli támogatás feltételei

Sokan úgy gondolják, hogy jogosultság a munkanélküli támogatásra már akkor is fennáll, ha valaki 360 naptári napon keresztül fizette a munkanélküliségi biztosítási hozzájárulásait. Ez azonban nem felel meg a  valóságnak. A munkanélküli támogatás folyósítása legkésőbb a 65. életév betöltésének hónapjával megszűnik (a nyugdíjjogosultsággal egyidőben).

Betegbiztosítás és minijob

Minijobnak számítanak a havi max. 450 eurós keresetet biztosító tevékenységek. Az általános betegbiztosítási kötelezettség értelmében a minijobosoknak is biztosíttatniuk kell magukat, amire többfajta lehetőség létezik. A betegbiztosítást megszerezhetik főfoglalkozásukon keresztül (ha a minijobot mellékes kereseti forrásként űzik), a törvényes betegbiztosítás családi biztosításának formájában, a törvényes betegbiztosítás önkéntes betegbiztosításán keresztül vagy privát betegbiztosítás útján.

A munkaszerződés

A munkaszerződés a munkaadó és a munkavállaló (mint szerződő felek) között létrejött, egyénre szabott megállapodás, amely a kölcsönösen érvényes jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Mind a munkaszerződés (Arbeitsvertrag), mind az azzal kapcsolatos munkaviszony (Arbeitsverhältnis) magánjogi szabályozás, ezért ezek a polgári törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch/BGB) hatálya alá esnek.