A munkaszerződés

A munkaszerződés a munkaadó és a munkavállaló (mint szerződő felek) között létrejött, egyénre szabott megállapodás, amely a kölcsönösen érvényes jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Mind a munkaszerződés (Arbeitsvertrag), mind az azzal kapcsolatos munkaviszony (Arbeitsverhältnis) magánjogi szabályozás, ezért ezek a polgári törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch/BGB) hatálya alá esnek.