Fontos változások a Németországban élők számára 2018-ban

2018 ismét néhány változást hoz a német törvényekben és előírásokban. Az új szabályozások kedvező kihatással lesznek többek között a munkavállalókra, az adófizetőkre, a családokra, a nyugdíjasokra és általában a fogyasztókra. Alábbiakban felsoroljuk a várható legfontosabb változásokat, amelyek a Németországban élő magyarok számára is érdekesek lehetnek.

Köztemetés – mikor veszi át a temetési költségeket az állam Németországban?

Németországban temetési kötelezettség áll fenn, már a középkor óta. A hozzátartozókat tehát törvény (a tartományok saját jogkörébe tartozó Bestattungsgesetz) kötelezi az elhunyt temetéséről gondoskodni (mégpedig a törvényesen előírt öröklési sorrendben, ami szerint a legközelebbi hozzátartozónak cselekednie kell). Ha az elhunyt öröksége azonban nem fedezi a temetés költségeit és a hozzátartozók anyagilag sincsenek abban a helyzetben, hogy állják a temetés költségeit, akkor kérvényt nyújthatnak be a temetési költségek átvállalására az arra illetékes hivatalban. Ez a köztemetés, a “Sozialbestattung“.

Munkanélküli támogatás és munkaképtelenség

    Ha a társadalombiztosítás tagjának már nem jár táppénz, de továbbra is munkaképtelen, akkor lehetősége van munkaképtelenség esetére adott munkanélküli támogatást (Arbeitslosengeld bei Arbeitsunfähigkeit) vagy más néven megszakítás nélküli munkanélküli támogatásnak (Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld) is neveznek megigényelni. A munkanélküli támogatás ezen különleges formája áthidalja azt az időszakot, amikor a munkát kereső már nem kaphat munkanélküli támogatást (például, mert a munkaerő hivatal nem képes neki munkát szerezni, magyarán: nem lehet kiközvetíteni) mindaddig, amíg másfajta támogatásokat, például továbbképzést, átképzést vagy nyugdíjat nem vehet igénybe. A megszakítás nélküli munkanélküli támogatás célja megakadályozni, hogy a munkanélküli a nem egységes német társadalombiztosítási ellátások kihatásaként munkaképességének 6 hónapnál tovább tartó csökkenése esetén sem munkanélküli támogatáshoz, se pedig nyugdíjhoz ne jusson. A fenti támogatás áthidalja ezt az az időszakot.

Az illegális munkavégzés veszélyei Németországban

Az illegálisan végzett munka (Schwarzarbeit) évente sok milliós kárt okoz a német népgazdaságnak. A be nem fizetett járulékok, adók és egyéb kötelezettségek hiányoznak az államkasszából, aminek következtében kevesebb jut a gyermekek gondozására, az iskolákra és az egészségügyre. A német államkincstárnak 2016-ben 875 millió eurós károkat okoztak az illegálisan végzett tevékenységek. Ez 20 millióval több, mint 2015-ben és 50 millióval magasabb, mint 2014-ben. Ezért a fekete munkát végző vagy végeztető személyeket vagy vállalkozásokat szigorúan üldözik és büntetik.

Állami perköltség térítés Németországban

Polgári perek pénzbe kerülnek. Ha valamelyik fél nem képes a bírósági eljárás és – ha szükséges – az ügyvéd költségeit fizetni, akkor lehetősége van jogainak bírósági elismertetéséhez vagy megvédéséhez költségmentességet kérni. Ezzel az eljárással a törvény biztosítja, hogy minden polgár érvényesíttethesse jogait – függetlenül vagyoni helyzetétől vagy jövedelmétől.

Rövidített munkaidő

A rövidített munkaidő lehetőséget ad a vállalkozásoknak a kedvezőtlen időszakok áthidalására anélkül, hogy olyan, jól képzett és a munkában jártas dolgozóinak felmondjon, akikre később a gazdasági helyzete javításánál égetően szüksége lenne.

A szülői szabadság (Elternzeit)

Munkaviszonyban álló szülők felszabadíttathatják magukat gyermekük gondozásának céljából a munkavégzés alól. Mindkét szülő jogosult gyermekgondozás és -nevelés céljából szülői szabadság (Elternzeit) igénybe vételére a gyermek 3. életévével bezárólag. A szülői szabadság munkavállalói jogigény a munkaadóval szemben, tehát ez jár. A szülői szabadság idején a munkaviszony továbbra is fennáll, fő kötelezettségei (tehát a munkaszerződésben megegyezett tevékenységből eredő kötelességek) azonban szünetelnek. A szülői szabadság lejárta után a szülő visszatérhet korábbi munkakörébe és ugyanúgy foglalkoztatni kell a munkaszerződésében foglaltak alapján, mint a szabadság igénybe vétele előtt.